Waarom Seggelant II?

Op een perceel, net buiten Brielle, ontwikkelt Burgland Projectontwikkeling een duurzaam bedrijventerrein: Seggelant II. Dit unieke stuk grond wordt opgedeeld in een aantal kavels van 2.000 tot maximaal 10.000 m2. Een uitstekende uitgangspositie voor bedrijven die actief zijn op Voorne-Putten en toeleveranciers richting het Rijnmond gebied, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

Flexibele kavels
Om een idee te geven van de verkaveling hebben wij een indicatieve kaveltekening opgesteld.
De uit te geven grond is verdeeld in diverse prijszones. Deze prijszones zijn bepaald door de ligging en de bestemming die op deze grond mag plaatsvinden. Het terrein zal na uitgifte definintief kadastraal worden gesplitst en genummerd.


"Een centrale plek tussen de Rotterdamse
havens en een groenrijke omgeving."

Ideale ligging in groene zone
Alhoewel Seggelant II in een groene zone ligt tussen diverse kleine dorpskernen en het stadje Brielle, zijn via de N57 en de A15 Rotterdam en het havengebied zeer goed bereikbaar. Hierdoor is Seggelant II de ideale locatie voor uw bedrijf en uw medewerkers! Binnen het bedrijventerrein zijn de milieucategorieën 3.1 tot 4.1 van toepassing.

Verbetering wegennet
In mei 2008 hebben de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Stadsregio Rotterdam een planstudie laten maken voor het kruispunt N218/N57. Op basis hiervan hebben de betrokken partijen besloten om de doorstroming en de verkeerveiligheid te verbeteren door het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising. De Groene Kruisweg (N218) blijft daarbij op maaiveld niveau. De N57 komt met een viaduct over de N218 heen te liggen. Via op- en afritten blijven de wegen met elkaar in verbinding. Hierdoor wordt in de toekomst de bereikbaarheid van Seggelant II nog beter. Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland

Eén loket voor al uw vragen
Het kopen van een bouwkavel doet u niet iedere dag. Het is een nieuw, complex proces waar u niet alleen voor staat. Of het gaat om het bepalen van de ideale kavelgrootte, het kiezen van de juiste financiering of zelfs totale begeleiding bij de ontwikkeling en de bouw van uw nieuwe bedrijfspand; de specialisten van Seggelant II adviseren en begeleiden u graag bij het maken van de juiste keuzes!