Indicatieve Kaveltekening

Onderstaande verkaveling is een voorbeeld van een mogelijke indeling van Seggelant II.
Het terrein zal na uitgifte opnieuw kadastraal worden gesplitst en genummerd.

Seggelant II - plattegrond kavels juli 2018